HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL:n syyspäivät

HYOL:n syyspäivät pidetään Helsingissä 16.-17.11.2019 teemalla Ristiriitojen historia. Ohjelmassa on kiinnostavien luentojen lisäksi monipuolisia työpajoja sekä ajankohtaista tietoa mm. lukion uudesta opetussuunnitelmasta ja peruskoulun uudistuvasta arvioinnista.

Syyspäivien ohjelma on nähtävissä täällä.


 

Ajankohtaista

HYOL ry:n lausunto 29.5.2019

Taloustiedon opetus osana yhteiskuntaoppia

Lue Lisää »

HYOL ry:n lausunto

lukion opetussuunnitelman perusteista 11.4.2019

Lue Lisää »

HYOL:n kannanotto

perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta 2.4.2019

Lue Lisää »