HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Koulutuksia


Koulutusta kielitietoisesta opetuksesta 25.4.2018

Opetushallitus järjestää yhteistyössä Euroopan neuvoston nykykielten keskuksen ECML:n kanssa koulutusiltapäivän ke 25.4. klo 12 – 16 Opetushallituksessa. Tavoitteena on tehdä opetussuunnitelman perusteiden edellyttämää kielitietoista opetusta tunnetuksi ja kehittää asiantuntijavoimin tällaista opetusta tukevia työkaluja.