HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL:n työryhmät 


Työvaliokunta

HYOL:n työvaliokunnan muodostavat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä toiminnanjohtaja. Työvaliokunta laatii hallituksen kokousten työjärjestykset.

Jäsenet:
Eero Kitunen
Kati Hynönen
Hanna Toikkanen
Kirsi Ruhanen

 

Lukioryhmä

HYOL:n lukioryhmä keskittyy historian ja yhteiskuntaopin opetuksen asemaan ja sisältöön lukiokoulutuksessa.

Jäsenet:
Ari Höyssä (pj)
Jari Aalto
Vuokko Aromaa
Tiina Kärkkäinen
Hannele Palo
Mikko Puustinen
Olli Taskilahti
Jorma Tattari
Hanna Toikkanen

 


Tiedotusryhmä

HYOL:n tiedotusryhmä toimii Kleio-lehden toimitusneuvostona.

Jäsenet:
Riitta Mikkola (pj)
Mari Halli
Ossi Kokkonen
Niklas Rapo
Kirsi Ruhanen
Antti Tenkanen
Pirjo West
Hanna Ylönen

 

Peruskouluryhmä

HYOL:n peruskouluryhmän tehtävänä on kehittää historian ja yhteiskuntaopin opetusta sekä edistää oppiaineiden asemaa peruskoulussa.

Jäsenet:
Anniina Mäki (pj)
Marja Asikainen
Aino Hallamurto
Marketta Hulkko-Lassila
Kati Hynönen
Marko Johansson
Taru Järvenpää
Anna-Mari Numminen
Petter Wallenius