HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Pedagogiikkaa YH

Sovittelusta kansalaistaito

Suomalainen rauhanvälittäjä CMI (Crisis Management Initiative) on julkaissut osana Ahtisaari-päiviä uuden opettajien kanssa kehitetyn konfliktinratkaisuun keskittyvän materiaalipaketin ja kutsuu nyt kaikki suomalaiset yläkoulut ja lukiot peretymään rauhanvälityksen saloihin. Lisätietoja.

 

Tutkibudjettia.fi on työväline valtion budjetin hahmottamiseen

Tutkibudjettia.fi esittelee valtion budjettitaloutta. Palvelun etusivulle on koottu budjettitalouden avainlukuja. Palvelussa myös esitellään, miten valtion budjettitalous sijoittuu julkiseen talouteen sekä missä vaiheessa talousarvionvalmistelu kulloinkin on.

Varsinaisen talousarvion lisäksi palveluun on valittu esitettäväksi myös eräitä teemoja. Teemojen avulla on mahdollista tarkastella ja hahmottaa mielenkiintoisia ja ajankohtaisia kokonaisuuksia. Tiettyihin teemoihin liittyvät määrärahat on koottu yhteen ja ne muodostuvat yhden tai useamman ministeriön hallinnonalan määrärahoista kokonaismomenttitason tarkkuudella. Teemoja ovat esimerkiksi korkeakoulutus, liikenneväylät, veteraanit ja maatalous. Menolajittelu puolestaan auttaa hahmottamaan, miten siirtomenot, kulutusmenot, sijoitusmenot ja muut menot muodostuvat. Tietoja voi tarkastella euromääräisenä tai niitä voi vertailla suhteessa edelliseen talousarvioon. Tiedot esitetään visuaalisesti, joten ne on helppo hahmottaa. Palvelun tiedot päivittyvät aina talousarvion valmistelun edetessä.


Yks, kaks toimimaan!

Kehittämiskeskus Opinkirjon uusi verkkoaineisto antaa työkaluja yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen. Aineisto on suunnattu luokille 4-6, mutta sitä voi hyödyntää muillakin luokka-asteilla.
Yks, kaks toimimaan!

 

Munavain -nettisivusto omaan asuntoon muuttavalle

Mun Avain on nettisivu asumiseen liittyvistä asioista. Sivuilta löydät perustiedot siitä, mitä tarvitsee tietää kun muuttaa ensimmäistä kertaa omaan asuntoon. Sivu on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät ole asuneet aikaisemmin omassa asunnossa, mutta se on hyödyllinen tiedonlähde kokeneemmillekin asukkaille.

 

Zaldo

Uuden verkkoaineiston avulla koululaiset pääsevät kesyttämään sisäisiä finanssimörköjään ja saavat kättä pidempää omien raha-asioidensa hoitamiseen. Sivusto tukee erinomaisesti peruskoulun taloustiedon oppimateriaaleja oman talouden hallinnan osalta. Lisätietoja.

 

Sodassakin on säännöt - oppimateriaali

Punainen Risti on tuottanut yläkoulujen ja lukioiden käyttöön Sodassakin on säännöt –oppimateriaalin. Sen avulla on tarkoitus levittää tietoa aseellisista selkkauksista ja sodan oikeussäännöistä. Oppimateriaalin lisäksi Punainen Risti on tuottanut uuden humanitaarisen oikeuden lautapelin ”Sodassakin on säännöt”. Lautapelin avulla voi opetella humanitaarisen oikeuden sääntöjä sekä testata tietojaan humanitaarisesta oikeudesta vapaamuotoisesti ja ryhmässä. Lisätietoja.

 
senast ti 17.4