HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Ekonomikollen 2020

Ekonomikollen arrangeras av Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f. och OP.

Avsikten med Ekonomikollen är att öka ungdomars intresse för samhälle i allmänhet och ekonomiska frågor i synnerhet.

I tävlingen kan elever i grundskolans årskurs 9 delta. Deltagandet är frivilligt.

Tävlingen arrangeras torsdagen den 2 april 2020.

Anmäla här senast den 21 februari 2020.