HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL:n järjestämä koulutus

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry järjestää yhteistyökumppaneineen monenlaista pedagogista jatkokoulutusta.

HYOL:n koulutuspäivät suunnitellaan niin, että niistä on hyötyä sekä peruskoulun että lukion opettajille. Koulutuspäivillä käsitellään ajankohtaisia historian ja yhteiskuntaopin opetukseen liittyviä teemoja. 
Opettajat saavat kursseilta vinkkejä ja työkaluja opetustyönsä tueksi. Kurssille tuotettua aineistoa on hyödynnettävissä nettisivuilla kohdassa Opetuksen tueksi > Aineistoja. 

HYOL:n kursseilla voit myös tutustua ja pitää yhteyttä kollegoihin ympäri Suomen.

Kursseilla jaettava osallistumistodistus kannattaa säästää, koska sen avulla voi vähentää kurssimaksut verotuksessa.