HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Taloustaitokilpailu 2020


HYOL ja OP ryhmä järjestävät yhteistyössä peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatua Taloustaitokilpailua.

Taloustaitokilpailu oli määrä pitää noin 390 yläkoulussa 2.4.2020. Ennakkoon suunnitellusti kilpailua ei voitu pitää, sillä lähiopetus on keskeytettynä vähintään 13.5.2020 saakka.

Kevään 2020 Taloustaitokilpailu toteutuu poikkeusmenettelyllä seuraavasti:

  1. Taloustaitokilpailu toteutetaan sähköisenä kilpailuna 30.4.2020 klo 9-10. Kysymykset laaditaan sekä Google Forms että Microsoft Forms -alustoille, jotta osallistuminen onnistuisi mahdollisimman monessa koulussa. Koska emme voi näissä olosuhteissa estää tiedonhakua kilpailun aikana, tulee se olemaan sallittua. Kilpailusuorituksen tulee kuitenkin olla itsenäinen eikä apuna ei saa käyttää vanhempia, sisaruksia tai kavereita. Kilpailuun osallistuvat opettajat tarkastavat oppilaidensa vastaukset ja lähettävät niistä parhaan sähköisesti HYOL:lle finalistien valintaa varten.

  2. Finaali pidetään 20.5.2020 etätoteutuksena. Finaalin kulusta kerrotaan tarkemmin tuonnempana.

  3. Lisäksi julkaisemme vapun jälkeen erillisen Taloustaitokokeen pdf-tiedostona, jotta nekin opettajat, jotka ilmoittautuivat alkuperäiseen kilpailuun, mutta eivät syystä tai toisesta osallistu sähköiseen kilpailuun, saavat tehtävät käyttöönsä. Näitä koetehtäviä voidaan käyttää vaikkapa taloustiedon kokeena tai ylimääräisenä arvosanaa korottavana suoritteena.

Taloustaitokilpailuun ilmoittautuneille opettajille lähetetään tarkempia tietoja kilpailun kulusta viimeistään viikon 16 aikana.