HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Ekonomiguru 2019

Den riksomfattande uttagningstävling hölls i gymnasierna den 16 januari 2019. De bästa i skolorna får sig tillsända ett litet pris och ett diplom.

De 14 bästa i hela landet kallas till finalen i Helsingfors. Man kan bli vald till finalist i Ekonomigurutävlingen bara en gång. Därigenom vill arrangörerna ge så många som möjligt en chans att delta i finalen.

Ekonomigurun för 2019 väljs i finalen i Helsingfors den 27 februari 2019.

De tre bästa i finalen belönas med en prissumma (1 000 euro, 500 euro och 250 euro). Det gymnasium som segraren kommer från får vandringspriset – en äkta doktorshatt – för ett år. Pristagarna kan bli erbjudna en direkt studieplats i högskola.

Tävlingen arrangeras av Förbundet för lärarna i historia och samhällslära i Finland, Finans Finland och Fine -Försäkrings- och finansrådgivningen. Tävlingen stöds av Ekonomijournalisterna.