HYOL ry

Tävlingen Säkpolvetare 2022

Tävlingen Säkpolvetare 2022 är en riksomfattande tävling som mäter gymnasisternas kunskaper om säkerhetspolitiken och den övergripande säkerheten. Varje finländskt gymnasium i Finland eller i andra länder kan anmäla sig till tävlingen.

Kvaltävlingen i tävlingen Säkpolvetare 2021 arrangeras i gymnasier på olika håll i Finland 7.10.2022. För arrangerandet av provet som genomförs i systemet Abitti svarar den lärare som skolan som anmält sig med utsett. Gymnasisternas svar bedöms av en jury som tävlingsorganisationen i varje enskilt landskap bildat.

De som klarat sig bäst i kvaltävlingen kallas till finalen som arrangeras i Helsingfors i november och som består av såväl en skriftlig som en muntlig del. Finalen bedöms av en mycket prominent jury.

De som klarat sig bäst i kvaltävlingen och finalen belönas med olika pris och med studiebesök i olika säkerhetsmyndigheters verksamhetsställen. De tre bästa i finalen belönas med penningpriser.

Tävlingen Säkpolvetare arrangeras årligen.

Mera information om tävlingen.

Kadettkårens Säkerhetpolitiska databanken.