HYOL ry

Ekonomikollen 2023

 

Ekonomikollen 2023 arrangeras samtidigt i hela landet torsdagen 13 april 2023. Tävlingstiden är 60 minuter. För att tävlingen skall vara enhetlig och rättvis bör den ordnas kl. 9-11. I tävlingen kan elever i grundskolans årskurs 9 delta.

Våren 2023 deltar man i tävlingen på antingen traditionellt tävlingsformulär eller elektroniskt Google Forms eller Microsoft Forms -formulär. Uppgifterna i tävlingen är desamma oavsett svarsformat.

Lärare, anmäla din skola till tävlingen senast den 28 februari.

Uppgifterna i tävlingen sänds till läraren både som pdf-fil och elektroniskt länk två dagar före tävlingen (11.4.2023 ca kl. 12.00).

De tre bästa eleverna i varje deltagande skola premieras med diplomen och skolans bästä med en små pris.

Ekonomikollens nationell final arrangeras den 24. maj i Helsingfors. Segraren i finalen erhåller priset till ett värde av 500 euro.

Ekonomikollen arrangeras av Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f. och OP. Avsikten med Ekonomikollen är att öka ungdomars intresse för samhälle i allmänhet och ekonomiska frågor i synnerhet.