HYOL ry

Pedagogiska arbetsgrupp


Arbetsutskottet

Till arbetsutskottet hör ordföranden, vice ordförandena och verksamhetsledaren. Arbetsutskottet förbereder agendan till styrelsemöten.

Medlemmar:
Kati Hynönen
Heikki Honkanen
Marjo Sassali
Kirsi Ruhanen


Gymnasiegrupp

FLHS:s gymnasiumgrupp har som uppgift att främja historias och samhällsläras innehållet och ställning i undervisning.

Medlemmar:
Mari Vares (pj)
Jari Aalto
Aino Hallamurto
Elina Heikkonen
Veera Nieminen
Suvi Randén
Matti Rantonen
Marjo Sassali
Jorma Tattari
Esa-Pekka Tiitinen
Hanna Toikkanen-Maher
Petri Veikkolainen

 


Informationgrupp

FLHS:s informationgrupp verkar som Kleio:s redaktionsråd.

Medlemmar:
Riitta Mikkola (pj)
Heikki Honkanen
Mia Mattsson
Niklas Rapo
Kirsi Ruhanen
Susanna Sirén-Valanta
Jukka Vieri

 

Grundskolgrupp

FLHS:s grundskolgrupp har som uppgift att utvekla undervisningen av historia och samhällslära samt att främja dessa läroämnens ställning i grundskola.

Medlemmar:
Marketta Hulkko-Lassila (pj)
Juho Annala
Maria Björkman
Kati Hynönen
Taru Järvenpää
Anniina Mäki
Noora Nampajärvi
Annika Nieminen
Anna-Mari Numminen
Hanne Piekkola-Fabrin
Anna Sorja
Petter Wallenius