HYOL ry

Medlemskap i FLHS

Som medlem i Förbundet för lärarna i historia och samhällslära får du bl.a. följande förmåner:

 • Möjligheter att bilda nätverk med lärare i ditt eget ämne
 • Delta i aktuell fortbildning arrangerad av förbundet
 • 4 nummer av den pedagogiska tidskriften Kleio per år
 • Olika material som stöd för undervisningen
 • Tillträde till FLHS’ medlemssidor där du bl.a. hittar förslag till bedömning av studentskrivningsuppgifterna i historia och samhällslära
 • Möjlighet att delta i din egen lokalförening och i FLHS’ pedagogiska arbetsgrupper
 • Möjlighet att delta i de resor förbundet arrangerar
 • Förbundets medlemskort som berättigar till rabatter bl.a. på flera tidningsprenumerationer och bokinköp
 • Som pensionärsmedlem hör du till Mikaelin kilta som arrangerar lunchträffar ca. 5 gånger per år

FLHS’ medlemsavgifter 2024:

 • Medlem 65 €
 • Studerande 32 €
 • Pensionär 32 €
 • Familjeledig medlem 32 €
 • Arbetslös medlem 32 €

Medlemsavgiftens storlek bestäms av den status man åtnjuter största delen av året. T.ex. om man återvänder från moderskapsledigheten i början av september betalar man medlemsavgift enligt avgiften för familjeledig medlem för pågående år.
Bli medlem eller ändra på dina uppgifter.