HYOL ry

toimistoKontaktuppgifter

FLHS:s kontor ligger på Mechelingatan 15 B 36, 00100 Helsingfors.

Verksamhetsledaren Kirsi Ruhanen
kirsi.ruhanen[at]hyol.fi
tel. 044 303 1789
       
Verksamhetsledaren ansvarar t.ex. för förbundets ekonomiförvaltning, utbildningsverksamhet, informering och tävlingarna.