HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

EUROCLIO

 

EUROCLIO - European Association of History Educators - främjar utvecklandet av historieundervisning.

EUROCLIO:s kontaktperson i Finland är Riitta Mikkola.