HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL:n paikalliskerhojen järjestämät matkat

 

Tällä sivulla HYOL:n paikalliskerhot voivat tiedottaa omista matkoistaan, joille myös muiden kerhojen jäsenet toivotetaan tervetulleiksi.