HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

EUROCLIO

 

EUROCLIO on Euroopan historian opettajien järjestö, jonka tavoitteena on edistää historian opetuksen kehittämistä.

EUROCLIOn yhteyshenkilö Suomessa on Riitta Mikkola.