HYOL ry

Taloustiedon opetusta vahvistettava osana yhteiskuntaoppia


Talousasioiden opetusta koskevassa julkisessa keskustelussa on ehdotettu, että taloustieto olisi oma oppiaineensa. Asiasta on vireillä kansalaisaloite.

On hyvä, että aiheesta keskustellaan. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry jakaa keskustelussa esitetyt toiveet kansalaisten talousosaamisen vahvistamisesta. Parhaiten tähän tavoitteeseen päästään lisäämällä taloustiedon opetusta. Esimerkiksi lukion nykyisiin vähäisiin syventäviin yhteiskuntaopin opintoihin voisi lisätä taloustietoa.

HYOL ry:n mielestä olisi järkevää, että taloustieto olisi jatkossakin osa yhteiskuntaoppia, ei erillinen oppiaine. Tällöin yksilön taloudellisten valmiuksien vahvistaminen yhdistyy yhteiskunnan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. 

Sekä perusopetuksen että lukion opetussuunnitelmien perusteisiin kuuluvat jo nykyisin ne sisältö- ja taitotavoitteet, joihin uuden oppiaineen on toivottu keskittyvän. Yhteiskuntaopin taloutta koskeviin tavoitteisiin kuuluvat esimerkiksi kansan- ja maailmantalouden ymmärtämisen lisäksi taloudellisen lukutaidon ja oman talouden hallinnan kehittäminen. Oman talouden hallintaa opetetaan yhteiskuntaopin lisäksi myös muissa oppiaineissa, esimerkiksi matematiikassa ja kotitaloudessa, mikä edistää talousasioiden käytännön ymmärtämistä.

Lisäksi perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta kohti aikaisempaa laajempia sisällöllisiä kokonaisuuksia. Tähän kehitykseen nykyisten oppiaineiden ”pilkkominen” pienempiin osiin ei sovi.

Lukiossa taloustiedon irrottaminen omaksi oppiaineekseen ei ole siksikään järkevää, että on odotettavaa, että tällöin sitä opiskeltaisiin vähemmän kuin nykyisin. Yliopistot pisteyttävät opiskelijavalinnoissaan oppiaineita sen mukaan, kuinka monta kurssia niitä lukiossa järjestetään. Erillistä taloustiedon oppiainetta ei todennäköisesti valittaisi kovinkaan paljon ylioppilastutkinnossa kirjoitettavaksi oppiaineeksi, koska siitä olisi vain vähän kursseja tarjolla. Kun taloustieto on osa yhteiskuntaoppia, varmistetaan, että useampi lukiolainen opiskelee sitä ylioppilastutkintoa varten kuin siinä tapauksessa, että se olisi oma oppiaineensa. Tämä tukee lukion yleissivistävää tavoitetta. 

Olisi myös epäjohdonmukaista erottaa taloustieto yhteiskuntaopista perusopetuksessa ja opettaa sitä osana yhteiskuntaoppia lukiossa. Oppiaineiden jatkuvuus ensimmäiseltä asteelta toiselle on pedagogisesti nuoren edun mukaista.

Peruskoulut ja lukiot ovat viime aikoina olleet merkittävien muutosten kohteena. Siksikin olisi tärkeää tarjota niihin työrauha. Oppiaineiden rakenteisiin ja niiden opetusmääriin liittyvät muutokset eivät ole juuri nyt ajankohtaisia. HYOL ry:n mielestä taloustiedon opetuksen määrää osana yhteiskuntaoppia on  pidemmällä aikavälillä järkevä lisätä. 

Lausunto tulostettavassa muodossa.