HYOL ry

LOPS:n laaja-alaisen osaamisen osa-alueet historiassa ja yhteiskuntaopissa


Historian ja yhteiskuntaopin opettajat ovat toivoneet tukimateriaalia kunta- ja koulukohtaisen opetussuunnitelmatyön tueksi. Paikallisissa opetussuunnitelmissa tulee kirjoittaa auki, miten laaja-alainen osaaminen toteutuu opintojaksoissa. Oheinen materiaali sisältää HYOL ry:n lukioryhmän kokoamia ajatuksia, esimerkkejä ja ehdotuksia. Tätä materiaalia voi hyödyntää paikallisessa opetussuunnitelmatyössä.


Yleisesti ottaen HYOL:n lukioryhmä katsoo opetussuunnitelman perusteissa mainittujen laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden sisältävän useita historian ja yhteiskuntaopin opetuksen kannalta keskeisiä osaamistavoitteita. Oppiaineina historia ja yhteiskuntaoppi ovat avainasemassa, jotta esimerkiksi Yhteiskunnalliseen osaamisen, kulttuuriosaamiseen, monilukutaitoon sekä kriittisen tiedon arviointiin liittyvät tavoitteet voivat toteutua lukiokoulutuksessa.


Opetussuunnitelman perusteiden ainekohtaisissa osuuksissa on useita esimerkkejä, jotka kuvaavat miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy historian ja yhteiskuntaopin opetukseen. Tähän materiaalin on kirjattu ehdotuksia, jotka täydentävät ja täsmentävät LOPS:n tekstiä.