HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Ekonomitävlingen 2017

 

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf ordnar Ekonomitävlingen för elever på klass 9 i grundskolan. Nordea stödjer tävlingen.

Ekonomitävlingen hålls i skolorna torsdagen den 6 april 2017 mellan kl.9-11. Tävlingstid är 60 minuter.

Tisdag den 4 april ca klockan 12 kommer tävlingsfrågorna att e-postas som pdf-fil till lärare. Har frågorna ännu inte kommit fram ring genast FLHS på nummer 044 303 1789.

Provet ska övervakas av en lärare. Tekniska hjälpmedel är inte tillåtna.

Modellsvaren kommer per e-post på tävlingsdagen, den 6 april. Läraren ska välja ut det bästa svar i varje skola och skicka det till FLHS. Med frågorna kommer närmare instruktioner om hur svaren ska kontrolleras och hur det vinnande svaret ska skickas till FLHS.

De tre bästa eleverna i varje deltagande skola belönas med diplomen.

Enligt reglerna inbjuds de bästa eleverna från varje AVI att delta i den nationella finalen i Helsingfors. Landets svenskspråkiga grundskolor bildar ett gemensamt område från vilket de två bästa inbjuds till finalen. Alla som utvalts att delta i finalen premieras. Segraren i finalen erhåller Nordea fondandelar till ett värde av 500 euro, den som kommer på andra plats erhåller fondandelar till ett värde av 350 euro och den som kommer på tredje plats erhåller fondandelar till ett värde av 250 euro. Finalen äger rum den 24.5.2017.

Avsikten med ekonomitävlingen är att öka ungdomars intresse för samhälle i allmänhet och ekonomiska frågor i synnerhet.