HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL:n kysely valinnaisainekursseista ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista

HYOL:n peruskoulutyöryhmän laatimaan kyselyyn vastaamiseen menee 5-7 min, mutta kyselyn tuloksista hyödyt vuosien ajan. Kokoamme ideoita historian ja yhteiskuntaopin valinnaisaineista ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista vinkeiksi opettajielle ja kartoitamme samalla tilannetta. Vastaathan 12.3. mennessä!

Koonti kyselyn tuloksista on nähtävissä myöhemmin keväällä HYOL:n nettisivuilla ja Kleiossa 2/2017. Ideoita jakamalla säästät aikaa ja energiaa!

 

Kysely historian opetussuunitelmista

Opetushallitus toteutti keväällä 2011 perusopetuksen 9. vuosiluokan historian ja yhteiskuntaopin oppimistulosten arvioinnin. Samassa yhteydessä opettajilta kerättiin aineisto, jolla selvitettiin opetussuunnitelman perusteiden toimivuutta. Nyt selvitetään, miten historian opettajien näkemykset ovat mahdollisesti muuttuneet vuodesta 2011. Tätä varten kerätään perusopetuksen ja lukion opettajien näkemyksiä hiljattain käyttöön otetuista opetussuunnitelmien perusteista.

Vastaajiksi toivotaan alaluokilla, yläluokilla ja lukiossa historiaa opettavia luokanopettajia ja aineenopettajia. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.

Kysely on auki 16.1.–13.2.2017 välisen ajan.

Aineistonkeruu on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, joka toteutetaan Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa.

 

Innovating History Education for All -tutkimus

Euroclio - European Association of History Educators on käynnistänyt tutkimushankeen Innovating History Education for All, jonka puitteissa se toivoo myös suomalaisilta historian opettajilta vastauksia lyhyeen, sähköistä opettamista koskevaan kyselyyn.

Kysely on suomenkielinen ja siihen vastaaminen vie enintään 15 minuuttia.