HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

YH2 Taloustieto

Kansantalous ja yksilön talous

Talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen

Oman talouden hoito

Työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa 

Kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden vuorovaikutus

Markkinat, suhdanteet ja talouselämä

Vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus

Rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta

Talouden suhdannevaihtelut

Työttömyys ja työvoimapula

Talouspolitiikka

Talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat

Verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle

Talouspolitiikan keinot

Politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa

Kansainvälinen talous ja Suomi

Globaalitalous

Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys

Talouden tulevaisuudennäkymät