HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Syyspäivät 2019


HYOL:n syyspäivät pidetään Helsingissä 16.-17.11.2019 teemalla Ristiriitojen historia. 

Päivien ohjelma valmistuu syyslukukauden alkuun mennessä, jolloin käynnistyy myös ilmoittautuminen syyspäiville.