HYOL ry

Ohjeita sähköisiin ylioppilaskokeisiin vastaamisesta ja vastausten arvostelusta

 

Ylioppilastutkintolautakunnan historian ja yhteiskuntaopin kokeenlaadintaryhmä on laatinut ohjeet sähköisiin ylioppilaskokeisiin vastaamisesta ja vastausten arvostelusta.

 

Anvisningar till svar och utvärdering av digitala studentprov

 

Sammanställt för Studentexamensnämndens sektioner för historia och samhällslära har utarbetat anvisningarna för att besvara digitala studentprov och utvärdera svaren.