HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

LOPS - edunvalvonnallisia huomioita


HYOL ry:n lukioryhmä on koonnut muutamia edunvalvonnallisia huomioita paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi. Tämä koonti on laadittu vuoden 2020 tammikuun puolivälissä. Lukioryhmä ottaa mielellään jäsenistöltä vastaan täydentäviä havaintoja paikallisen LOPS-työn edetessä.