HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL ry:n lausunto

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä HYOL ry on 22.5.2017 antanut lausunnon ylioppilastutkinnon kehittämisestä.